Responsible disclosure

Bij POM vinden wij de veiligheid van onze oplossingen en systemen heel belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Daarom hebben wij gekozen voor een beleid van gecoördineerde bekendmaking van kwetsbaarheden (ook gekend als ‘Responsible Disclosure Policy’). Als je een kwetsbaarheid in één van onze systemen hebt gevonden, dan horen wij dit graag zodat wij zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met jou samenwerken om onze klanten en gebruikers beter te kunnen beschermen.

Wat vragen wij van jou?

  • Mail jouw bevindingen naar infosec@pom.be en versleutel ze met onze PGP key om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt;
  • Misbruik het probleem niet door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen;
  • Deel het probleem niet met anderen totdat het is opgelost en wis alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via de lek direct na het dichten van de lek;
  • Maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden;
  • Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende. Bij complexere kwetsbaarheden kunnen extra gegevens nodig zijn.

Wat beloven wij?

  • Wij reageren binnen 3 dagen op jouw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
  • Wij zullen geen juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding, als je je aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden;
  • Wij behandelen jouw melding vertrouwelijk en zullen jouw persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een schuilnaam is mogelijk;
  • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem;
  • Wij zullen (als je dat wilt) jouw naam vermelden als de ontdekker in berichtgeving over het probleem dat je hebt gemeld.

Wij streven er naar om alle veiligheidsproblemen zo snel mogelijk op te lossen. Graag worden wij betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost. We vinden het belangrijk om hier op een transparante manier over te communiceren. Indien je vragen zou hebben, moedigen wij je aan om deze te richten tot infosec@pom.be. Gelieve bij twijfel over de toepasbaarheid van deze policy eerst contact op te nemen via dit e-mailadres om expliciete toestemming te vragen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze Policy op elk gewenst moment te wijzigen, of om de Policy te beëindigen.

Deze tekst is een afgeleid werk van “Responsible Disclosure” van Floor Terra, gebruikt onder een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 licentie.