Cookiebeleid

Wij hechten veel belang aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken. Dit cookiebeleid informeert jou over het gebruik van cookies. Door deze website te blijven gebruiken nadat je op de hoogte bent gesteld van ons gebruik van cookies en je de mogelijkheid hebt gekregen om je cookie-instellingen te wijzigen, bevestig je dat je alle informatie over dat gebruik hebt gelezen en dat je ondubbelzinnig instemt met het gebruik van de geselecteerde cookies zoals het in dit cookiebeleid hieronder wordt uiteengezet. Als je meer (algemene) informatie wenst over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken, anders dan door middel van cookies, bijvoorbeeld met betrekking tot je communicatie met ons via e‑mail, telefoon, en sociale media, verwijzen wij jou vriendelijk naar ons privacybeleid.

1. WIE ZIJN WIJ?

1.1. “Wij” verwijst in dit cookiebeleid naar POM:

 • Naam: POM
 • Adres: Lange Gasthuisstraat 29A, bus 8, 2000 Antwerpen
 • Ondernemingsnummer: 0560.816.683
 • E-mail: siska@pom.be

1.2. Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens op de wijze uitgelegd in dit cookiebeleid. Als je vragen hebt hierover, contacteer ons dan per e-mail (siska@pom.be).

1.3. In bepaalde omstandigheden kunnen derde partijen (ook) verantwoordelijk zijn voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je op een link klikt en daardoor onze website verlaat. In dat geval raden wij aan om het privacybeleid van deze derde partijen te raadplegen.

2. WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw apparaat worden opgeslagen en die bepaalde informatie of persoonsgegevens bevatten. Voor meer informatie over cookies, verwijzen we je naar www.allaboutcookies.org.

3. WELKE SOORTEN COOKIES ONDERSCHEIDEN WE?

3.1. Wij delen cookies in op basis van hun herkomst, doel en levensduur. Hieronder lichten we toe wat dit betekent.

3.2. Herkomst: wij onderscheiden cookies afhankelijk van wie de cookies plaatst.

 • Eerstepartijcookies worden door ons geplaatst en beheerd; en
 • Derdepartijcookies worden door een derde partij geplaatst en beheerd.

3.3. Doel: wij onderscheiden verschillende cookies afhankelijk van hun doel.

 • Strikt noodzakelijke cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen gebruiken;
 • Functionele cookies verzamelen informatie over jouw voorkeuren om het functioneren van onze website voor jou te verbeteren;
 • Analytische cookies verzamelen informatie over het gebruik van onze website om de inhoud voor alle bezoekers te verbeteren; en
 • Marketing cookies verzamelen informatie over jouw surfgedrag om de inhoud en reclame relevanter voor jou te maken.

3.4. Levensduur: wij onderscheiden cookies afhankelijk van hoe lang ze blijven bestaan.

 • Tijdelijke cookies worden gedurende de sessie opgeslagen in jouw browser en worden verwijderd bij het sluiten van jouw browser; en
 • Opgeslagen cookies worden langer dan de sessie opgeslagen en worden pas verwijderd als zij hun einddatum hebben bereikt, een nieuwe versie van de cookie wordt geplaatst of de cookie manueel wordt verwijderd.

4. WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE?

4.1. Wanneer je onze website bezoekt worden er cookies op jouw apparaat geplaatst. Behalve voor strikt noodzakelijke cookies zullen wij steeds jouw toestemming vragen voor de functionele cookies die door ons worden geplaatst. Bij jouw eerste bezoek van onze website kan je jouw toestemming geven of jouw voorkeuren aanpassen. Als je jouw toestemming niet eerder intrekt, zullen wij jouw keuze onthouden voor 1 jaar. Als je hierna onze website opnieuw bezoekt, zullen wij jouw toestemming opnieuw vragen. Als je jouw toestemming eerder wenst in te trekken, verwijzen wij jou naar artikel 8.

4.2. Deze cookies stellen ons of derde partijen over het algemeen in staat om jou te identificeren. Wij gebruiken deze gegevens vooral om inzicht te krijgen in hoe onze website wordt gebruikt, om de werking en inhoud ervan te verbeteren en om ervoor te zorgen dat onze website veilig is.

4.3. Het overzicht van de cookies die wij gebruiken kan je terugvinden in onze cookiebanner. Deze wordt getoond bij jouw eerste bezoek aan onze website. Als je deze cookiebanner opnieuw wenst te raadplegen of als je jouw voorkeuren wenst te wijzigen, zie artikel 8.1.

5. MET WIE DELEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

5.1. In principe delen wij jouw persoonsgegevens met niemand anders dan de personen die voor ons werken, evenals met de leveranciers die ons helpen bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Iedereen die toegang heeft tot jouw persoonsgegevens zal altijd gebonden zijn door strikte wettelijke of contractuele verplichtingen om jouw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te bewaren. Dit betekent dat alleen de volgende categorieën van ontvangers jouw persoonsgegevens ontvangen:

 • Jij;
 • Je werkgever of zakenpartners, maar alleen wanneer dit nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden (bijvoorbeeld wanneer uw werkgever onze leverancier of klant is);
 • Onze werknemers en leveranciers; en
 • Overheids- of gerechtelijke instanties voor zover wij verplicht zijn je persoonsgegevens met hen te delen (bijv. belastingautoriteiten, politie of gerechtelijke instanties).

5.2. Jouw persoonsgegevens worden door ons buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verzonden (de Europese Economische Ruimte bestaat uit de EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Wij zullen jouw persoonsgegevens doorgeven buiten de EER om te communiceren met de categorieën van ontvangers van jouw persoonsgegevens zoals bepaald in dit artikel 5. Wij zullen voldoende waarborgen nemen om jouw persoonsgegevens bij overdracht te beschermen, namelijk een adequaatheidsbesluit.

6. HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Jouw persoonsgegevens worden slechts zolang verwerkt als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken of, wanneer wij jou om jouw toestemming hebben gevraagd, tot het moment dat je jouw toestemming intrekt. Als algemene regel geldt dat tijdelijke cookies worden verwijderd bij het sluiten van jouw browser en dat opgeslagen cookies pas worden verwijderd als zij hun einddatum hebben bereikt, een nieuwe versie van de cookie wordt geplaatst of de cookie manueel wordt verwijderd.

7. HOE BEVEILIGEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

De veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die wij verwerken is zeer belangrijk voor ons. Daarom hebben wij maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verwerkte persoonsgegevens veilig worden bewaard. Deze maatregelen omvatten onder meer technische en organisatorische maatregelen om onze infrastructuur, systemen, toepassingen en processen te beveiligen.

8. WAT ALS JE GEEN COOKIES WENST?

8.1. Cookievoorkeuren: pas je cookievoorkeuren aan door hier te klikken.

8.2. Browserinstellingen: je kunt jouw browserinstellingen aanpassen om te voorkomen dat cookies op jouw apparaat worden geplaatst. Hoe je deze instellingen aanpast en jouw toestemming voor ons gebruik van cookies intrekt, hangt af van de browser die je gebruikt.

8.3. Private browsing: je kunt gebruik maken van de private browsing modus van de browser die je gebruikt. Als je surft in een private browsing modus, worden de geplaatste cookies verwijderd bij het sluiten van de browser. Bij de meeste browsers kan je een private browsing sessie starten door een bepaalde toetsencombinatie te gebruiken.

8.4. Verwijderen: je kunt geplaatste cookies manueel verwijderen van jouw apparaat. Ga hiervoor naar jouw browserinstellingen.

8.5. Advertentievoorkeuren: je kunt via Your Online Choices je voorkeuren met betrekking tot bepaalde individuele bedrijven aan- of uitzetten. Indien je een Google-account hebt, kan je advertentiepersonalisatie aan- of uitzetten in jouw Google Ads Preferences Manager. Hier kan je ook regelen welke Google advertenties je op het internet te zien krijgt, ontdekken hoe advertenties voor jou worden geselecteerd en specifieke adverteerders blokkeren.

8.6. Let op! Houd er steeds rekening mee dat het wijzigen van de browserinstellingen of het verwijderen van cookies ertoe kan leiden dat bepaalde onderdelen van onze website niet langer naar behoren werken. Houd er ook rekening mee dat je mogelijks de browserinstellingen van meerdere browsers dient aan te passen als je verschillende browsers gebruikt.

9. JOUW RECHTEN IN VERBAND MET JOUW PERSOONSGEGEVENS

Je hebt bepaalde rechten in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens: het recht van toegang, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens of deze te beperken en om jouw toestemming in te trekken. Voor het intrekken van jouw toestemming voor het plaatsen van cookies, verwijzen we naar artikel 8. Om een van jouw rechten uit te oefenen, kan je een schriftelijk verzoek indienen bij siska@pom.be met vermelding van het recht waarop jouw verzoek betrekking heeft. Als je nog steeds niet tevreden bent, heb je het recht om contact op te nemen met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, d.w.z. de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

10. WIJZIGINGEN VAN DIT COOKIEBELEID

10.1. Wij kunnen dit cookiebeleid op eigen initiatief en op eender welk moment wijzigen. Indien materiële wijzigingen aan dit cookiebeleid een invloed kunnen hebben op de verwerking van jouw persoonsgegevens of op jouw eerder gegeven toestemming, dan zullen wij opnieuw jouw toestemming vragen wanneer je onze website opnieuw bezoekt en zullen wij deze wijzigingen aan jou communiceren.

10.2. Wij nodigen jou uit om de laatste versie van dit cookiebeleid op onze website (www.pom.be) te bekijken.

11. HEB JE NOG VRAGEN?

Mocht je nog vragen hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen via e-mail: siska@pom.be.

Laatste update: 06-04-2023